VÆRDIBASERET LEDELSE / STYRING

Værdier drop generelt

I en tid med øget kompleksitet, ny teknologi og hastige forandringer,
er konstruktive værdier med til at fastholde, det basale i en travl hverdag,
for den enkelte medarbejder og leder.

Værdibaseret ledelse er en hensigtsmæssig og optimal anvendelse af
        Human Ressource
– virksomhedens vigtigste ressource.

Værdistyring vedrører de bløde værdier, som engagement, motivation og loyalitet.
der understøtter de mere hårde værdier, som effektivitet, produktivitet og lønsomhed.

Definering af fælles værdier virker som en art teambuilding for hele organisationen.

Fælles værdisæt definerer en bred ramme at fungere indenfor.
Det giver holdepunkter og derved frihed.

Værdier medfører således frihedsgrader og udfoldelsesmuligheder,
som er velegnet i skabelsen af en dynamisk organisation,
hvor, den enkelte tager ansvar.

Nøgleord i værdibaseret ledelse er
engagement, motivation og ansvarstagen.

Der er identitet i værdier.
Man bliver mere stolt af at tilhøre en organisation, som fungerer ved hjælp af værdier.

Værdier er fremmende for at tiltrække og fastholde kvalificeret og loyal arbejdskraft.
Medarbejdertilfredsheden forøges sammen med loyaliteten.

Gode konstruktive værdier virker tillige udviklende på Human Ressource
og virksomhedens kultur, til gavn for:

”Medarbejdernes fulde potentiale realiseres
gennem fælles værdier samt en virksomhedskultur,
der bygger på tillid og uddelegering af ansvar” Business Excellence model.

Værdier er limen, som opbygger tillid og holder en organisation sammen mod mål og vision.

Værdibaseret ledelse kan med fordel implementeres i alle typer organisationer / virksomheder.

Hvordan fastlægges værdierne?

Dette sker i et nært samarbejde med ledelsen,
hvor IMPLEMENTOR er inspirator, katalysator og leder af processen.
Der lægges stor vægt på en excellent formulering af værdierne, som motiverer til ejerskab.

Værdier kan med fordel defineres for områderne:

VÆRDIER – EN GENIAL OG OPTIMAL ANVENDELSE AF HUMAN RESSOURCE