targetStrategisk Markedsposition

Strategisk Branding
– kommunikation i et strategisk perspektiv.

Det er vigtig at differentiere sig i en verden fuld af konkurrence.
At skille sig ud, i forhold til ens konkurrenter på markedet.

Strategisk Markedsposition definerer en Unik Markedsposition,
som kommunikerer noget helt afgørende, om virksomheden.

Der sker en effektiv branding af virksomheden,
ved altid at kommunikere den
unikke værdiposition
sammen med firma-navnet.

Den Unikke værdiposition sender konsistente signaler til markedet.
Og skaber genkendelighed og gennemslagskraft på markedet.
For at fastholde eksisterende kunder og tiltrække potentielt nye.

Virksomheden brænder således bedre igennem på markedet.
Branding med fokus.

Effekter:

Virksomheden ”erobrer” en UNIK VÆRDIPOSITION i markedet og i mind-space.

IMPLEMENTOR lægger stor vægt på en god formulering, som kommunikerer excellent
til omverdenen – og medarbejderne kan være stolte af.

IMPLEMENTOR har udviklet et koncept, som systematisk og kreativt afdækker en
virksomheds UNIKKE VÆRDI. Forløbet sker i et nært samarbejde med virksomheden.

Strategisk Markedsposition kan kombineres med konceptet: Strategisk Fundament