wheelStrategisk Fundament

Strategi, Vision, Mission og Kerneværdier

I eventyret om Alice i Eventyrland møder Alice Filurkatten i den fortryllende skov
og spørger denne, hvilken vej hun bør gå?
Katten svarer drillesygt, at det skam kommer an på, hvor hun skal hen?

Det faktum at en virksomhed eller organisation har defineret, hvor den vil hen og hvordan,
er med til at skabe klarhed og målrettethed for hele virksomheden – ikke mindst ledelsen.
Beslutningerne bliver mere langsigtede og med større perspektiv.

Det strategiske fundament definerer, ”HVOR skal virksomheden hen og HVORDAN?”
Vision og Mål definerer HVOR.
Forretningsstrategi, Strategier, Kerneværdier og Politikker anviser HVORDAN.

Mission definer virksomhedens FORMÅL

        Disse strategiske elementer er virksomhedens fundament
og fundamentets styrke bestemmer,
hvor høj en bygning, det kan bære.
Det bibringer virksomheden nogle overordnede holdepunkter at styre efter.

Visionen kan være stimulerende og motiverende for ledelsen i hverdagen.
Det kan også være et stimulerende og motiverende fremtidssyn for alle ansatte,
når ledelsen kommunikerer den ud, til hele organisationen. Visionsledelse.

Hvordan udvikles eller revideres strategi mv.?

AForretningsstrategien og de øvrige elementer defineres i et nært samarbejde med lederen / ledelsen.
Processen skrider frem i form af intensive møder med IMPLEMENTOR,
som idéskaber, katalysator og leder af processen.

Overordnet viden
om CRM, markedsmekanismer, professionel kundebetjening,
markedsføring og reklamer indgår i fastlæggelsen, af forretningsstrategien.
IMPLEMENTOR bidrager tillige med udefrakommende friske øjne og med en bred viden
om trends og udviklingstendenser, som bør være indbygget i en god og holdbar, strategi.
Omhu og strategisk tænkning er også en del af bagagen.

Alle gode strategiske, kreative og innovative kræfter sættes ind ved udviklingen af strategien.
Hver enkel potentiel løsning diskuteres igennem og gennemtænkes nøje.
IMPLEMENTOR arbejder videre med idéudfoldelsen,
analyse og formuleringen, imellem møderne.

En nuanceret og velovervejet formulering af de enkelte elementer kommunikerer bedre
og motiverer, til implementering. En excellent formulering er IMPLEMENTORSs ansvar.

Vi lever i en foranderlig verden - ny teknik, nye produkter, ændrede forbrugsvaner osv.,
hvorfor, det efter en tid kan være aktuel, at revidere det eksisterende strategiske fundament.
STRATEGIEN skal være up to data, så den passer til det eventuelt ændrede / nye verdensbillede.

”Gennemtænkte strategier medfører en sikker vej mod mål og vision”.

I en tid med hård og tiltagende konkurrence, er det afgørende,
        at differentiere sig i forhold til konkurrenterne,
   så, man kan matche disse, og helst være et skridt foran.

Holdningen, at kunne se muligheder i forandringer og udnytte dem,
frem for at opleve virksomheden,
som offer for udviklingen - er mere innovativt og fremadrettet.

Der er perspektiv i
at være på forkant med udviklingen, således at virksomheden kan fortsætte sin vækst.

En ledelse, som kontinuerligt skuer fremad, og arbejder med strategisk innovation,
sikrer virksomhedens overlevelsesdygtighed, og en sikker position i fremtiden.

Et ordsprog sider: ”Hvis du følger i andres fodspor, kommer du aldrig foran”.

Effekter:

Gennemtænkte strategier og konstruktive værdier,
       kombineret med en fælles vision,
   frembringer, en dynamisk organisation.