VÆRDIGRUNDLAG

Værdier drop Samarbejde

Samarbejdet er og bliver et afgørende element for enhver organisation / virksomhed.

Et værdisæt for godt samarbejde betegnes også som ”leveregler”.
De virker motiverende og adfærdsregulerende for hele organisationen.

Konstruktive og positive værdier for godt samarbejde opbygger tillid, mellem medarbejderne.
De er med til at skabe gode relationer, og understøtter en god og produktiv organisationskultur.

Organisationskulturen
udvikles og styrkes
til glæde for medarbejdere og virksomhed.

Værdierne fremmer samarbejdet og skaber en mere harmonisk organisation
med mere positive, og engagerede medarbejdere.

Kilder til kontroverser reduceres, hvorfor konflikter og uoverensstemmelser begrænses.
    Værdier skaber sammenhold – man ”trækker mere på samme hammel.”

      Eventuelle negative tendenser i organisationen, vendes til noget
konstruktivt
hvilket har en afsmittende virkning, på medarbejdernes motivation og engagement.

Motiverede og engagerede medarbejdere er loyale
over for virksomheden
og mindre tilbøjelige til at finde andre ”græsgange”

Konstruktive, adfærdsregulerende værdier har en harmoniserende effekt på klimaet,
som er med til at skabe tilfredse, og mere harmoniske medarbejdere.
Undersøgelser har vist at tilfredse medarbejdere har en
afsmittende effekt på produktiviteten og bundlinien

Effekter:

Værdierne udvikler og styrker kulturen.

Se hvordan værdierne fastlægges under: Værdier generelt

Se også værdier for:

VÆRDIER - EN GENIAL OG OPTIMAL ANVENDELSE AF HUMAN RESSOURCE