IMPLEMENTORs Mission og Værdier

Mission

Via en helhedsorienteret indfaldsvinkel at:
Udvikle strategi, Human Ressource samt kulturen.
Implementere motiverende og resultatfremmende ledelseskoncepter.
Til fremme af hensigtsmæssig og optimal anvendelse af Human Ressource.
Samt en konstruktiv kultur i mest mulig balance og harmoni.
For skabelse af motivation, engagement og arbejdsglæde.

Værdier

Resultater
IMPLEMENTORs fornemmeste mål er at skabe udvikling og vækst hos kunden.

Viden
Viden, indsigt og kompetence er fundamentet for skabelsen af udvikling og vækst.

Kreativitet
Iderigdom og opfindsomhed er et godt aktiv i opnåelsen af kreative løsninger.

Innovation
Fornyelse og nytænkning er vigtige ressourcer i en foranderlig verden.

Helhed
Fokus på detaljen – og på den helhed, hvori den indgår. Hele mennesker - hel organisation.

Dialog
Dialog og værdier er vigtige instrumenter i udviklingen af Human Ressource og kulturen.

Respekt
Respekt for det enkelte menneske, som en ønskværdig omgangsform og kultur.

Troværdighed
Overensstemmelse mellem ord og handling opbygger tillid, over tid.

Loyalitet
Loyalitet er en forudsætning for opbygning af tillid - åbent i samarbejdet, lukket udadtil.

Tillid
IMPLEMENTOR anskuer tilstedeværelsen af tillid, som det mest bærende element i relation til kunden.
Og arbejder konstant på at være berettiget hertil.

VÆRDIERNE er fundamentet for IMPLEMENTORs virke og relationer med kunden.