VÆRDIGRUNDLAG

Værdier drop Lederskab

Godt lederskab - er et ofte overset emne.

Til fremme af godt lederskab, defineres et værdisæt, som kendetegner en god leder,
i netop denne specifikke organisation eller virksomhed.
Hvordan en god leder agerer
i bestræbelsen på at anvende Human Ressource hensigtsmæssigt og optimalt.

Et motiverende værdisæt for godt lederskab, er med til at udvikle lederen til godt lederskab.
Konstruktive værdier opbygger tillid mellem medarbejdere og ledere,
som har en positiv afsmittende virkning, på hele klimaet og kulturen.

Lederne bliver mere professionelle
og mere beviste
om udførelsen af godt lederskab.

Værdierne bliver et redskab for lederne til opnåelse af et stimulerende og aktivt lederskab,
med dialogen, i centrum.

Når lederskab udføres ved hjælp af velovervejede værdier i relation til medarbejderne,
bliver medarbejderne, mere motiverede og engagerede.
En tilstand, som naturligt har en afsmittende virkning
på medarbejdertilfredsheden og produktiviteten.

Organisationskulturen påvirkes i gunstig retning.

Godt lederskab er medvirkende til at skabe
motiverede og engagerede medarbejdere

De negative kræfter, som sættes i gang ved dårligt lederskab,
vendes til konstruktivt samarbejde.

Effekter:

Værdierne udvikler og styrker lederskabet samt kulturen

Se hvordan værdierne fastlægges under: Værdier generelt

Se også værdier for:

VÆRDIER - EN GENIAL OG OPTIMAL ANVENDELSE AF HUMAN RESSOURCE