keyKonflikthåndtering

Ongoing konflikter kan dræne en organisation / virksomhed for mange gode kræfter.

Energien spildes på, at konfliktens parter fokuserer mere på
uoverensstemmelserne, end på løsning af arbejdsopgaver.

Den negative energi har ofte en afsmittende virkning på klimaet i organisationen,
hvorfor det gælder om, snarest, at få løst op for kontroverserne.

IMPLEMENTOR er neutral mægler / mentor,
og stræber efter en holdbar vind / vind løsning.

Processen
skrider frem i form af personlige møder,
som kan tilrettelægges diskret,
så den øvrige organisation, påvirkes mindst muligt.

Processens varighed er varierende.
Ofte taler vi om et antal møder med indbyggede tidsblokke imellem,
hvor parterne hver især arbejder med nødvendige forandringer,
og udvikling af nye holdninger - alt afhængig af konfliktens substans.

Er konfliktens substans ”adfærd” – tager løsningen udgangspunkt i
gør mod andre, som du ønsker de gør mod dig
eller
behandl andre, som du ønsker, andre behandler dig.

Holdninger bearbejdes, da adfærd udspringer af holdninger.

Er konfliktens substans forskellige værdier
– er det IMPLEMENTORs opgave, at få parterne til at nærme sig hinanden.
I nogle tilfælde bliver man ikke helt enige og målet er da,
at man
anerkender hinandens ret til at have forskellige opfattelser.

Er konfliktens substans uenighed om arbejdsopgaver
skal der findes en løsning i nært samarbejde med ledelsen.

Efterfølgende anbefales det at definere et sæt værdier for
godt samarbejde
til bedst mulig forebyggelse, af alvorlige konflikter fremover.

Frigør kræfter til løsning af arbejdsopgaver