Etisk Regnskab og budget

Det etiske regnskab, er et supplement til det traditionelle regnskab.
Det omfatter ikke økonomi, men kan sagtens have en indvirkning på denne.
Det etiske regnskab opgør de bløde værdier såsom motivation, engagement etc.,
som styrer de mere hårde værdier, som fx. effektivitet, lønsomhed og indtjening.

Det etiske regnskab måler i hvilken udstrækning, man lever op til de værdier,
man har valgt at bygge sin virksomhed / organisation på.

Etisk regnskab sikrer dialog med vigtige interessenter.

Regnskabet omfatter virksomhedens interessenter, ledere, medarbejdere,
og kunder, som er vigtige for virksomhedens trivsel og image.

Opgørelsen udarbejdes sædvanligvis én gang årligt,
Værdiernes efterlevelse og interessenters tilfredshed, måles.
Til indsamling af data anvendes spørgeskema og / eller interview.

Fokus på værdierne – udvikler organisationskulturen.

Efter evalueringen af besvarelserne udarbejdes et etisk budget,
som omfatter de værdier, virksomheden i højere grad ønsker at leve op til,
det kommende år, end det er lykkedes det forgangne år.

Efterfølgende udarbejdes en handlingsplan, som anviser de aktiviteter,
virksomheden vil gøre brug af, i tilegnelsen af de budgetterede værdier.

Aktiviteterne omkring det etiske regnskab, inklusive budget og handlingsplan,
skaber bevidsthed om værdierne, og deres aktive anvendelse.
Den enkelte medarbejder bliver bevidstgjort om værdierne, og deres gavnlige formål.

Et etisk regnskab er med til at holde organisationskulturen levende.

Det etiske regnskab er et værktøj til at holde de bløde værdier aktive og levende.
Det er samtidigt et kommunikationsværktøj,
hvor virksomheden kan opfange vigtige signaler fra dets interessenter,
og sikre en dialog med disse for virksomheden, så vigtige grupper.

Har virksomheden endnu ikke defineret sit værdigrundlag henvises til værdier generelt

Effekter:

Værdierne udvikler og styrker lederskabet samt kulturen

Et ordsprog siger: Du får, hvad du måler

VÆRDIER – EN GENIAL OG OPTIMAL ANVENDELSE AF HUMAN RESSOURCE