Coaching drop Lederskab

Lederen kan ikke så sjælden føle sig lidt alene i sin lederfunktion
og kan have behov for ny inspiration og støtte, til at udvikle sig.

Lederen, i en moderne virksomhed, må udvise lederskab.
For at inspirere og motivere medarbejderne - til at udfolde sit potentiale, fuldt ud.

Coaching er et udviklingsværktøj, som skaber personlig udvikling, i bred betydning.

Det primære formål med coaching er at øge bevidstheden, fx om godt lederskab.

Coachens rolle handler om at fungere som katalysator for positiv forandring,
på en måde,
der er hensigtsmæssig for den enkelte, og hjælpe lederen til at performe optimalt.

”Lederen er med til at forme kulturen i en organisation,
hvorfor lederens performance er af en vis betydning”.

Coaching handler grundlæggende om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang.

At skabe retning og mening er væsentlige dimensioner i en verden præget af kompleksitet.

Coaching sætter lederen i stand til at udnytte sit potentiale fuldt ud.

Udviklingsemnerne er næsten ubegrænsede.
Det er ofte en kombination af flere emner,
hvor stærke/svage sider ikke sjældent indgår i forløbet.

Udviklingsemner:

Coaching skal være fri og utvunget.

Har virksomheden ikke defineret værdier for godt lederskab, se også: Værdier – godt lederskab

Coaching – udvikling og optimal udnyttelse af HUMAN RESSOURCE