Hvem er IMPLEMENTOR?

Da Odysseus drog ud på sin lange rejse, overlod han vejledningen og træningen af sin søn,
til vennen Mentor.
Deraf navnet MENTOR, som er en betegnelse på en person, der rådgiver og uddanner andre.

En implementor er en person, som implementerer - realiserer, virkeliggør - skaber resultater.

Deraf det fulde navn IMPLEMENTOR.

IMPLEMENTORs specialer:

Målgruppen er de mindre og mellemstore virksomheder og organisationer.

IMPLEMENTOR arbejder med helheder, hvilket også afspejles i det relativt brede konceptsortiment.

Helhedsledelse kombineret med en strategisk indfaldsvinkel medfører en mere langsigtet horisont.

Aktiviteterne finder sted i virksomheden/organisationen, hvor koncepterne implementeres.

Hvert enkelt projekt eller tiltag defineres og klarlægges, før det sættes i værk.
Kunden kender således indhold, forventet udbytte og udgiften.

Til underbyggelse af et godt kundeforhold bygger IMPLEMENTOR på
VÆRDIERNE troværdighed, loyalitet, respekt og tillid.

IMPLEMENTOR er fleksibel – ikke nogen stor organisation.

Implementeringen af koncepterne foregår i et nært samarbejde med kunden,
hvor denne inddrages, mest muligt.
Slutresultatet afspejler således kundens ønsker og kultur.
Nøgleordet er DIALOG – om end med IMPLEMENTOR som leder af processen.

Nok så mange websites kan ikke erstatte et personligt møde

Send en kortfattet e-mail, hvis et eller flere koncepter måtte være af interesse.
Vi kan efterfølgende aftale et personligt, uddybende møde,
således, at I har et godt beslutningsgrundlag.
Mødet er naturligvis uforpligtende.

IMPLEMENTOR
2860 Søborg
Tlf. 7025 4140

Hans Wenghøj
Konsulent, direktør
- dialog fremmer forståelsen